O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

2. ročník soutěže Pojďme na chaty

Tento projekt je první společný počin KČT, oblasti Moravskoslezské a společnosti Duofox Technologies, která je tvůrcem mobilní aplikace Peakpoint. Klade si za cíl podporu turistických chat s využitím moderních technologií a představuje tak další příspěvek k digitalizaci turistiky. První ročník soutěže (výzvy) „Pojďme na chaty“ proběhl ve dnech 1. srpna – 1. listopadu 2020. Úkolem soutěžících bylo navštívit všechny čtyři chaty KČT v Beskydech a návštěvu potvrdit v mobilní aplikaci Peakpoint. Této soutěže se zúčastnilo 50 turistů z řad členů i nečlenů, všechny chaty však navštívilo jen 25 z nich. Ti, kteří splnili podmínky, byli zařazeni do slosování o hodnotné ceny s turistickou tematikou. Celou aktivitu však musíme vnímat také jako ekonomickou podporu chat. Předpokládáme, že turisté si na chatu nejdou jen pro potvrzení, ale dají si něco k jídlu a pití a tím chatu přímo podpoří. To byl hlavní cíl této soutěže. Vedle tištěných záznamníků pro plnění oblastních turistických odznaků a geocachingu se jedná o alternativní nástroj pro poznávání zajímavých míst, především hor. Zároveň chceme touto cestou oslovit mladší ročníky. Více o projektu, jehož partnerem se letos stal klubový časopis Turista, najdete na: https://www.kct-msk.com/pojdme-na-chaty. Druhý ročník této akce probíhá od začátku ledna do konce října 2021, tematicky je zaměřen na chaty Beskyd a Jeseníků. Výhledově předpokládáme, že se projekt může rozšířit i na chaty v Čechách. Tak pojďte se i Vy přidat a „Pojďme na chaty!“

Ondřej Burel, KČT, oblast Moravskoslezská