O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

2. Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista

Druhý ročník Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista se uskutečnil o víkendu 5.–6. září ve východním cípu CHKO Orlické hory. Tuto akci organizačně připravila společnost Lidé&Hory, zhotovitel časopisu Turista, a to za spolupráce a pomoci odborů KČT Žamberk a Dolní Dobrouč. Příjemné zázemí nám poskytla chata KČT Na Čiháku.

Sobota 5. září
Ačkoli byl program 2. ročníku Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista naplánován až od soboty 5. září, mnoho turistů dorazilo na chatu Na Čiháku již v průběhu pátečního odpoledne. Slunečné počasí, které provázelo první polovinu setkání, poznávání přírodních krás česko-polského pomezí vysloveně přálo. Většina účastníků se tak nechala zlákat k sobotní výpravě proti proudu Červeného potoka, jež byla zpestřena zastávkou na Kašparově chatě na Adamu (někdejším objektu KČT). Společně se čtenáři se na cestu vydala redakce časopisu, jeho dopisovatelé i vedení KČT. Po podaném sportovním výkonu a návratu na chatu Na Čiháku následovala prohlídka dvou – u příležitosti našeho setkání speciálně instalovaných – výstav. S turistickým pochodem Přes kopce a dolíky přítomné seznámil zástupce odboru KČT Dolní Dobrouč Martin Hovad, zatímco sto lety turistiky v Žamberku nás provedl Jiří Broulík, předseda žamberského odboru KČT.

Beseda o časopisu Turista
Beseda o časopisu Turista byla zahájena úderem 15. hodiny. Jako první přítomné pozdravil zhotovitel časopisu Ladislav Jirásko, který přítomným poděkoval za zájem, jenž klubovému periodiku věnují. Následně šéfredaktor časopisu Michal Bařinka představil publiku všechny přítomné dopisovatele. Poté následovalo úvodní slovo předsedy KČT Vratislava Chvátala a krátký pozdrav připojil také Jan Havelka, čestný předseda KČT. Kromě výše uvedených osobností se besedy zúčastnil také místopředseda KČT Zdeněk Cabalka, předseda oblasti KČT Pardubický kraj Vlastimil Škvára, ale také třeba místostarosta Klášterce nad Orlicí Zdeněk Bureš, který vyjádřil (nejen své) polichocení nad tím, že se 2. ročník Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista odehrává právě na území „jeho“ malebné obce. V úvodu besedy byla představena koncepce časopisu, a to včetně jeho prezentace formou nových webových a facebookových stránek. Za ne zcela uspokojivý považujeme fakt, že klubový časopis odebírá pouze cca 1800 předplatitelů z přibližně 33 tisíc členů KČT. Valná většina čtenářů časopisu Turista tudíž v současnosti nepochází z řad KČT. V průběhu celkem tříhodinové besedy byla kromě této otázky diskutována ještě řada dalších témat souvisejících s časopisem, zejména s jeho vznikem, distribucí a prezentací. Debatovalo se například o okruhu osobností vybíraných pro rozhovory, o časopiseckých seriálech, ale také třeba o finanční situaci klubového periodika po jarním vyhlášení nouzového stavu a následně zavedených opatřeních.

Neděle 6. září
Na nedělní dopoledne byla připravena krátká vycházka přírodní rezervací Zemská brána. A ačkoli byla účast na tomto výletu menší než o den dříve, turisté se na chatu KČT Na Čiháku vraceli nepochybně velmi spokojeni. Výpravu romantickým údolím Divoké Orlice totiž svým fundovaným výkladem významně obohatili Jiří Broulík (o regionálních zajímavostech), Jan Vítek (o geologických kuriozitách), Michal Procházka (ze světa rostlin) a Martin Waldhauser (pohledem entomologa). Jelikož však turisté přijeli na 2. ročník Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista doslova ze všech koutů naší vlasti, nejpozději v poledne došlo na loučení a odjezd zpět domů. Nádherné místo, přátelští lidé, příjemná atmosféra – to byla nejčastější slova turistů na konci zářijového víkendu stráveného na chatě KČT Na Čiháku. I proto jistě není zapotřebí déle rozmýšlet, zdali v příštím roce tuto akci opět uspořádat. Třetí ročník Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista se odehraje o víkendu 11.–12. září v beskydské chatě Prašivá, která právě v roce 2021 oslaví výročí 100 let od svého vzniku. Těšíme se na vás!

Michal Bařinka


(foto: Michal Bařinka, Ondřej Jirásko)