Aktuálně
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
Aktuálně
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

3. ročník Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista je minulostí

Čarokrásná příroda chráněné krajinné oblasti Beskydy, počasí jako na objednávku, útulná turistická chata a především velmi přátelská, pohodová atmosféra – takové byly devízy letošního Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista, které se uskutečnilo ve dnech 10.–12. září.

Páteční radost
Místem konání v pořadí již 3. ročníku Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista se stala beskydská chata Prašivá. Již páteční nestrojená radost z opětovného shledání nenechala nikoho na pochybách, že současní stálí dopisovatelé časopisu Turista tvoří velmi dobrý tým, připomínající spíše partu přátel nežli pracovní skupinu. Účastníci se po svém příjezdu dočkali také vřelého přivítání od chataře Martina Stillera, který společně s nimi vystoupal na vyhlídkový ochoz věže, odkud se nám naskytla romantická podívaná na večerním sluncem zalitou krajinu Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. Zbytek večerního programu se pak odehrál v útulné restauraci chaty, kde se diskutovalo o aktuálních společenských tématech předchozích i nadcházejících měsíců, ale také třeba o dnešním KČT, jeho prezentaci, turistických chatách, značení a pochopitelně i o klubovém časopisu Turista. Již páteční večer tak dával tušit, že o zajímavé podněty k diskuzi během sobotní besedy rozhodně nebude nouze.

Turisté nelenoší
Dříve než jsme však zasedli k jednacímu stolu, museli jsme učinit zadost naší „turistické povinnosti“. Nejpočetnější skupina se v sobotu dopoledne vydala po červeně značené turistické trase přes vrch Prašivá (843 m) k chatám Na Kotaři a Ropička. Jiní dali přednost cestě směrem na Pražmo, pyšnící se dalekými výhledy na Lysou horu, královnu Moravskoslezských Beskyd. Ani u chaty Prašivá však zahálka neměla šanci. Snad každý z účastníků během víkendu překročil práh dřevěného poutního kostela sv. Antonína Paduánského z roku 1640, aby se přesvědčil o síle vděčnosti Jiřího z Oppersdorfu. Podle legendy totiž hraběte na tomto místě téměř usmrtil rozzuřený jelen. Proto nechal frýdecký pán na Prašivé zbudovat líbezný kostelík, jako poděkování za svou záchranu.

100 let chaty Prašivá
Sobotní odpolední besedu o časopisu Turista zahájil Martin Stiller, který přítomným představil jubilující turistickou chatu a její spletitou historii, završenou vynikající rekonstrukcí. Dejme však slovo přímo chataři na Prašivé: Je to již 100 let, co vlastenci, nadšenci a dobrovolníci pod vedením pánů Valečka a Čermáka postavili v roce 1921 na Prašivé první českou horskou chatu ve slezské části Beskyd a zároveň první chatu Klubu československých turistů (tedy po převratu v roce 1918). Za zmínku stojí, že se jim to podařilo za neuvěřitelného půl roku a že na stavbu přispěl i první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Během 2. světové války na Prašivé pobývala německá vojenská posádka a po válce došlo ke znárodnění chaty. Klub českých turistů ji získal v porevolučním období po dlouhých soudních sporech v restitucích zpět. Zcela nová etapa historie chaty se začala psát v roce 2015, kdy se objektu, které byl tehdy ve velmi neutěšeném stavu, chopila parta nadšenců z KČT, odboru Beskydy. Ti se s obrovským nasazením dali do rozsáhlých oprav a svým nadšením vyburcovali širokou veřejnost, okolní obce, města, firmy i instituce, které projekt obnovy chaty následně významně podpořily a dlouhodobě nadále podporují. Chata tak získala zpět svůj lesk a slávu, takže se znovu stává kultovním místem setkávání turistické veřejnosti. Tým z Prašivé ve spolupráci s programovou radou KČT, oblasti Moravskoslezské a čestným předsedou KČT Janem Havelkou naplánoval program oslav tak, aby se slavilo symbolicky půl roku – tedy tak dlouho, jak se před 100 lety chata stavěla. Program letošních oslav je velmi pestrý – těšit se můžete na akce pro seniory, rodiny s dětmi, čeká nás velké setkání turistů a cykloturistů, promítat dorazí fotograf Jirka Kolbaba, žehnat se budou nádherné dřevořezby-reliéfy svatých, křtít se bude nová knižní publikace o Prašivé apod. Kompletní program najdete na www.chataprasiva.cz/akce/kalendar-akci. Na závěr mi dovolte, abych za nás všechny popřál chatě jen to nejlepší letošnímu velkému jubileu, a aby turistické veřejnosti sloužila další stovky let!

KČT, časopis Turista – a jak dál
Po Martinu Stillerovi se slova postupně ujala pětice mužů sedící v čele Valečkova sálu. Svou zdravici pronesl zhotovitel časopisu Turista Ladislav Jirásko, místopředseda KČT Zdeněk Cabalka, předseda Moravskoslezské oblasti KČT Petr Holuša, čestný předseda KČT Jan Havelka a také šéfredaktor klubového periodika Michal Bařinka, který představil i přítomné členy stálého týmu dopisovatelů. Následně došlo ke slavnostnímu vyhlášení výsledků letošní fotosoutěže časopisu Turista a za potlesku obecenstva dorazivší vítězové převzali hodnotné ceny od společností Canon, YATE i redakce časopisu Turista. Poté již nastal čas pro otevřenou diskuzi mezi čtenáři, dopisovateli, redakcí časopisu a zástupci vedení KČT. Celá beseda trvala celkem tři hodiny, proto na následujících řádch uvedeme jen ty nejdiskutovanější okruhy. Jak bylo předznamenáno, velký prostor si vyžádala diskuze o současnosti KČT. Směrem k časopisu Turista byla významná jak debata o informovanosti a komunikaci uvnitř spolku, tak o činnosti jednotlivých programových rad KČT. Tato problematika je totiž doslova klíčovou, jestliže má časopis Turista představovat a ještě více zviditelňovat aktivity KČT, což bylo přáním hned několika řečníků. Samostatný bod besedy pak tvořila informace o nynější krizi v papírenství, zvýšených výdajích za tisk časopisu a jeho distribuci. Je velmi potěšitelné, že účastníci debaty vyjádřili spokojenost se současnou podobou klubového periodika. V průběhu celého víkendu byl časopis opakovaně titulován jako „výkladní skříň“ či „vlajková loď“ KČT. Jeho úlohu coby významného reprezentanta KČT směrem k veřejnosti koneckonců potvrzují i aktuální statistiky předplatitelů, výraznou většinu odběratelů časopisu Turista totiž představují lidé bez členství v KČT. V této souvislosti si však musíme postesknout nad tím, že navzdory zvýhodněnému předplatnému a rubrikám věnovaným činnosti a význačným osobnostem klubu, časopis Turista z cca 33 tisíc členů KČT odebírá necelých 1700 osob. Zabývali jsme se tudíž i otázkou, jak časopis podpořit zevnitř spolku.

A příští rok zas!
Ani po třech hodinách besedy nechyběly nové podněty a nápady, na rozdíl od času, který nám byl před večeří ve Valečkově sále vyměřen. Některé otázky proto byly diskutovány, tentokrát však již ve zcela neformálním duchu, dlouho do noci a ještě v průběhu nedělního dopoledne. Třetí ročník Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista lze nepochybně označit za úspěšný a přínosný. Příjemnou atmosféru setkání ještě v průběhu nedělního večera písemně ocenili také dva přítomní nečlenové KČT, oba navíc označili sobotní besedu vč. diskutovaných témat za zajímavou a poutavou. Zpětně ještě jednou děkujeme všem účastníkům letošního setkání, vedení Moravskoslezské oblasti KČT i odboru Beskydy a také personálu chaty Prašivá v čele s Martinem Stillerem, který o nás po celý víkend starostlivě pečoval. Při loučení však nebylo zapotřebí ronit slzy, vždyť za rok se sejdeme zas. Tentokrát ovšem budeme poznávat Český ráj a Podkrkonoší. Naším útočištěm se totiž ve dnech 27.–29. května 2022 stane Riegrova chata na Kozákově.

Michal Bařinka, šéfredaktor časopisu Turista


Chata KČT Prašivá
během konání 3. ročníku Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista (foto: Michal Bařinka)


Přátelské sobotní uvítání účastníků. Zleva: Petr Holuša, Martin Stiller, Ivan Press, Ladislav Jirásko, Ján Babnič, Zdeněk Cabalka, Jan Havelka (foto: Michal Bařinka)


Dřevěný poutní kostelík sv. Antonína Paduánského stojí naproti turistické chatě (foto: Michal Bařinka)


Ze sobotní besedy o časopisu Turista. Zleva: čestný předseda KČT Jan Havelka, zhotovitel časopis
u Turista Ladislav Jirásko, šéfredaktor časopisu Michal Bařinka, místopředseda KČT Zdeněk Cabalka a předseda Moravskoslezské oblasti KČT Petr Holuša (foto: Ondřej Jirásko)


Účastníci besedy ve Valečkově sále (foto: Ondřej Jirásko)

Mohlo by vás zajímat

Pozvánka
Chata Prašivá, která si v tomto roce připomíná 100 let své existence, se nachází v Moravskoslezských Beskydech a patří do CHKO Beskydy. Objevte její kouzlo u příležitosti 3....
Pozvánka
O víkendu 11.–12. září se na beskydské chatě Prašivá uskuteční již 3. ročník Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista. Jste srdečně zváni!
Z akcí KČT
Setkání turistů organizačně zajišťovala KČT, oblast Plzeňského kraje. Již 5. ročník Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista připravil zhotovitel časopisu Turista, kterým...