O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Alpský věstník new

ČO SPD 2017 spolu s Lidé&Hory, s. r. o., obnovují vydávání Alpského věstníku, který vycházel v letech 1898 až 1914. Alpský věstník byl první časopis u nás zaměřený na vysokohorskou turistiku a alpinismus. Obnovený Alpský věstník, který bude v tomto roce vycházet nepravidelně jako příloha časopisů Turista a lidé&HORY, bude přinášet aktuální informace převážně z Jižních vápencových Alp a z dnešního Slovinska, dále bude připomínat také historii vztahů s našimi přáteli a partnery ze Slovinska. V Alpském věstníku č. 1/2019 se dočtete informace o uvedení prof. dr. Karla Chodounského do Síně slávy české turistiky, dále zde najdete články o odhalení pamětní desky v jeho rodišti v Bakově nad Jizerou, o ČO SPD 2017, o výstupu na Grintovec s Radkem Jarošem a Drejcem Karničarem a také o veřejné sbírce pro chatu Češka koča. Obsahem tohoto čísla je i 1. díl informací o ČO SPD, který byl založen dne 24. června 1897, stejně jako 1. díl informací o stavbě chaty Češka koča z roku 1899 od Karla Chodounského.