O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Časopis Turista v roce 2022

Cena jednotlivých čísel časopisu Turista v roce 2022 bude 66 Kč, celoroční předplatné časopisu pak 640 Kč.

Zvýhodněné předplatné časopisu Turista pro členy KČT na rok 2022

S vedením KČT je domluveno, že zvýhodněné celoroční předplatné pro členy KČT na rok 2022 bude činit 440 Kč. Tato zvýhodněná cena platí pro všechny členy KČT při objednání do 15. ledna 2022.
Objednatelem časopisu za zvýhodněné předplatné může být jednotlivý člen KČT s platnou průkazkou a uhrazeným členstvím na rok 2022, stejně jako odbor, výjimečně oblast, případně Ústřední sekretariát KČT. Objednatel zodpovídá za to, že zvýhodněné předplatné bude poskytnuto pouze zájemcům s platným členstvím v KČT. Objednávky je možné zaslat kdykoliv do 15. ledna 2022. Do vyčerpání zásob je možné objednávat také čísla, která již vyšla. Při objednání jednotlivých čísel platí pro členy KČT cena 60 Kč.

Při objednání celoročního předplatného po 15. lednu 2022 bude cena zvýhodněného předplatného pro členy KČT činit 480 Kč; přitom rozhoduje datum úhrady předplatného na účet Lidé&Hory, s. r. o.
Pro usnadnění procesu objednání celoročního předplatného je k dispozici jednoduchý on-line systém, který je dostupný na webových stránkách časopisu Turista www.casopisturista.cz.

Dotazy, reklamace a nejasnosti spojené s objednáváním časopisu Turista zodpoví Roman Mejšner – MAPIS, tel.: +420 257 315 459, e-mail: turista@lideahory.cz

Ladislav Jirásko,
zhotovitel časopisu Turista