O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Fotosoutěž pro čtenáře časopisu Turista

Redakce časopisu Turista vyhlašuje pro období leden–červen 2021 fotosoutěž o zajímavé ceny. Partnery fotosoutěže jsou společnosti Canon a Yate; společnost Yate se stala partnerem fotosoutěže v průběhu ledna tohoto roku.

  

Kategorie a téma fotosoutěže
1. Krása české krajiny
2. Turisté a Česko v létě
3. Turisté a Česko v zimě

 

Podmínky fotosoutěže

 • Fotosoutěže se mohou zúčastnit všichni amatérští nebo profesionální fotografové z České republiky a ze Slovenska. Soutěže se nemohou účastnit osoby podílející se na vzniku časopisu Turista.
 • Každý soutěžící se může zúčastnit zasláním max. 4 soutěžních snímků do každé vyhlášené kategorie.

 • Soutěžní snímky mohou být barevné nebo černobílé, musejí však být zaslány jak v tištěné formě (formát 18 × 24 cm), tak také v elektronické podobě (ve formátu jpg nebo tif).

 • Soutěžní snímky zasílejte v obálce na adresu: Lidé&Hory, s. r. o., časopis Turista, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 – obálku označte heslem „Fotosoutěž Turista“. Stejné snímky ve formátu jpg anebo tif v nejmenší velikosti 1,5 MB zašlete na e-mail: fotosoutez@casopisturista.cz. V obou případech nezapomeňte uvést své jméno, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), název vaší fotografie a soutěžní kategorii, do které snímek přihlašujete.

 • Zasláním snímků do soutěže účastník potvrzuje, že je autorem dodané fotografie, vzdává se svých autorských práv a zhotovitel časopisu Turista s nimi může dále nakládat a používat je v elektronické i tištěné podobě.

 • Fotosoutěž probíhá (a soutěžní snímky přijímáme) do 30. června 2021.

 

Vyhodnocení fotosoutěže a vyhlášení výsledků

 • Vyhodnocení fotosoutěže provede v průběhu měsíce července 2021 odborná porota. Tato porota bude složena ze zástupců redakce časopisu Turista a odborníků ze společnosti Canon.

 • Vyhlášení výsledků fotosoutěže se uskuteční nejpozději do 30. července 2021. Výsledky fotosoutěže budou vyhlášeny jak v časopise Turista 8–9/2021, tak také na webových (www.casopisturista.cz) a facebookových (@casopisturista) stránkách časopisu Turista.

 

Ceny pro účastníky fotosoutěže

 • Ze zaslaných snímků bude odbornou porotou v každé kategorii vybráno a oceněno 5 nejlepších snímků.

 • Za 1. místo v každé kategorii obdrží autoři snímků fotoaparát Canon PowerShot G9X.

 • Za 2. místo v každé kategorii obdrží autoři snímků hodnotnou cenu od společnosti Yate.

 • Za 3. místo v každé kategorii obdrží autoři snímků členství v ALPENVEREIN.CZ na rok 2022.

 • Za 4. až 5. místo v každé kategorii obdrží autoři snímků celoroční předplatné časopisů Turista a lidé&HORY.