O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Informace pro předplatitele časopisu Turista

K 31. březnu 2023 vyhlásila společnost PrePay, která provozovala portál PREDPLATIT.cz, insolvenci. V návaznosti na náš informační mailing o této skutečnosti, který jsme rozesílali všem předplatitelům časopisů lidé&HORY a Turista nejprve 29. 3. 2023 a následně 31. 3. 2023, připomínáme, že společnost PrePay rozeslala na jednotlivé předplatitele Opravný daňový doklad. Tímto dokladem provádí se všemi předplatiteli účetní a finanční vyrovnání. Datum zdanitelného plnění na tomto dokladu je uvedeno 31. března 2023 (k tomuto datu měla společnost PrePay vyhlásit insolvenci). Na dokladu uvádí datum splatnosti jejich pohledávky vůči všem předplatitelům i všem dlužníkům jako 30. 4. 2023.

Je záležitostí každého zákazníka, který předplatné za časopisy lidé&HORY a Turista uhradil na účet společnosti PrePay, aby termín splatnosti své pohledávky hlídal a aby se přihlásil do insolvenčního řízení.

Na naše výše zmíněné informační mailingy reagovalo hodně předplatitelů tak, že potvrzovali zájem časopisy lidé&HORY a Turista odebírat i nadále. Proto si vás dovolujeme informovat, že odběr časopisů i předplatné můžete provést přímo u vydavatele, tj. u společnosti Lidé&Hory, pomocí on-line registračního formuláře, který najdete například na https://predplatne.lideahory.cz/predplatne/. Všem předplatitelům zachováme zvýhodnění celoročního předplatného. Úhrada za jedno číslo časopisu Turista bude ve výši 65 Kč, za jedno číslo časopisu lidé&HORY pak 86 Kč. Současně vás žádáme: předplatné obou časopisů objednejte jen do konce tohoto roku 2023, na rok 2024 zatím ani jeden z časopisů neobjednávejte. Děkujeme.

V současné době jsou před předáním do tisku časopisy Turista 5/2023 a lidé&HORY 2/2023. Všem, kteří byli předplatiteli na rok 2023, zároveň potvrzujeme, že oba časopisy budou kvůli této situaci na distribuci zpožděny. Potvrzujeme, že všem předplatitelům časopisy zašleme i po provedení standardní distribuce. Opožděná distribuce či rozesílka Turista 5/2023 a lidé&HORY 2/2023 bude probíhat až koncem posledního týdne dubna a na začátku května 2023.

Na závěr doplňujeme tyto aktuální informace:
Společnost PrePay, s. r. o., podala návrh na zahájení insolvenčního řízení u Městského soudu v Praze dne 5. 4. 2023. Městský soud v Praze návrh svým usnesením ze dne 11. 4. 2023 insolvenční návrh odmítl. Všechny tyto informace jsou dohledatelné na stránkách justice.cz.