O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Nová příručka Pěšky pro zdraví

Ing. Jan Havelka, čestný předseda KČT, připravil před vánočními svátky 2020 pro všechny zájemce o turistiku a pohyb v přírodě zajímavou příručku, která by neměla chybět v knihovně žádného klubového odboru ani milovníka naší krásné přírody. Publikace s názvem Pěšky pro zdraví a podtitulem „Aktivní pěší turistikou za duševním i tělesným zdravím“ popisuje vývoj organizované turistiky v uplynulých 160 letech i její základní cíle. Současně je v této cenné příručce vysvětlen význam moderní pěší turistiky pro rozvoj myšlení a duševní pohodu člověka.

Autor zdůrazňuje, že aktivní pěší turistika představuje pohyb vlastní silou za účelem poznávání okolní krajiny, resp. světa. V publikaci je vysvětlen význam aktivní pěší turistiky pro jednotlivé skupiny obyvatelstva (mládež, seniory, rodiny s dětmi atd.). Kromě toho Ing. Jan Havelka neopomíná ani sociální aspekt turistiky a její vliv na vzdělávání člověka.

Část publikace tvoří vymezení a definování rozdílu mezi dosavadní klasickou aktivní turistikou a moderní aktivní turistikou, resp. moderní pěší turistikou. Rychlý rozvoj civilizace, vznik nových měst, komunikací a cest nenávratně změnil charakter naší krajiny. Tento vývoj měl za následek také změnu původních turistických tras. Proto vzniká moderní pěší turistika, která v přírodě ustavuje koridory (území), ve kterých bude možné provádět původní turistiku. Tak dochází k budování nových, moderních pěších tras a zároveň je definována zvláštní ochrana pro tyto stezky a koridory kolem nich, přičemž právě v těchto nově vzniklých koridorech bude možné provozovat moderní pěší turistiku.

V závěrečných kapitolách autor předkládá návrh na postup k vytváření podmínek pro moderní aktivní pěší turistiku. Součástí tohoto návrhu je i myšlenka zapojení mladých lidí, kteří mají rádi pěší turistiku a kteří budou mít zájem moderní pěší turistiku v Česku vytvářet a rozvíjet. Autor předpokládá, že o tuto činnost budou mít zájem zejména studenti vysokých (event. i středních) škol studující specializaci „Cestovní ruch“ či příbuzné obory. 

Publikace Pěšky pro zdraví má formát 172 × 244 mm, rozsah s doprovodnými fotografiemi je 64 stran. Publikaci vydalo Vydavatelství horské literatury ALPY PRAHA v prosinci 2020 a je možné si ji objednat na e-shopu http://mapis.cz nebo na http://shop.alpy.cz. Cena publikace činí 30 Kč bez poštovného.