O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Pomozte postavit kapličku!

V roce 1981 založila parta nadšenců a milovníků přírody v Krásné Lípě odbor turistiky. Do vínku dostali jedinečnou přírodu Labských pískovců a Lužických hor, ale také třeba odkaz Horského spolku pro nejsevernější Čechy, který v regionu působil od roku 1885 až do začátku 2. světové války. Tento spolek v kraji vybudoval hustou síť turistických značených cest, útulny, chaty, rozhledny, studánky, ale i koupaliště. Po válce v důsledku vysídlení původního obyvatelstva už tento spolek nebyl obnoven.

Krásnolipský klub navázal na svého předchůdce. Opravuje a obnovuje turistickou infrastrukturu, provozuje dvě rozhledny, připravujeme slavnostní zprovoznění v Ústeckém kraji první vozíčkářské stezky, kterou KČT vybudoval za finanční podpory Ústeckého kraje. Ve svém portfoliu má klub pět studánek, o které pečuje, a v neposlední řadě vrací do přírody krajinotvorné prvky. Po úspěšné záchraně kapličky sv. Anny přistupuje klub ve spolupráci s městem k výstavbě kapličky sv. Antonína.

Malou kapli zasvěcenou sv. Antonínu Paduánskému dal roku 1721 postavit v lokalitě dříve zvané Hohze Stelle (část vsi Vlčí Hora) bělič plátna Johann Christoph Hesse. Stavbu umístil na svůj pozemek u domu čp. 100. Udržována byla rodinou Hesseových, a to až do 20. století. V úterý po svátku Nanebevstoupení Páně chodilo kolem kaple každoročně procesí, které začínalo u kostela sv. Martina v Brtníkách a končilo u Žebrácké kaple ve Vlčí Hoře. V poválečném období neudržovaná stavba rychle chátrala a její inventář byl rozkraden. Místo, kde po téměř 300 let poutníky s jejich radostmi a smutky vítala útulná kaplička, se proměnilo i s domem čp. 100 v náletovými dřevinami zarostlou hromadu kamení.

Záměrem krásnolipského klubu je ve spolupráci s městem a příznivci turistiky vrátit do krajiny objekt, který dotvářel po léta její ráz. Stavba bude provedena brigádnicky, bezplatně, cihly členové klubu nabourali svépomocí, řezivo poskytlo město ze svého lesa, dárci věnují oltář v podobě vitráže. I tak si ovšem stavba vyžádá prvky, které se budou muset koupit. Nejnákladnější stavební části, vstupní žulový portál, kamenné obložení soklu a vchodové dveře z masívu, postoupili do programu ČSOB pomáhá regionům.

Kaplička byla zasvěcena sv. Antonínu Paduánskému. Ten je mimo jiné patronem pocestných. Každý, kdo přispěje i drobným obnosem, pomůže v jedinečné krajině zacelit jizvu z minulosti.

Sbírka probíhá od 2. června do 2. července 2020. Děkujeme za vaši pomoc!

Václav Hieke