O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Poutní místa: Chrudim

Chrudimský Salvátor se (nejen) v raném novověku těšil vroucí úctě věřících. Kopie tohoto kultovního předmětu díky tomu najdeme v mnoha svatyních Česka. Domovem originálu milostného obrazu Nejsvětějšího Spasitele je však arciděkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi.

Text a foto: Michal Bařinka

Na cestě do Chrudimi
Jakou cestou se deskový obraz Nejsvětějšího Spasitele dostal do Chrudimi, o tom dochované legendy informují v mnoha variacích. Snad všechny se ale shodnou na tom, že původně se dílo nacházelo ve sbírkách císaře Rudolfa II. na Pražském hradě. Odtud jej podle nejrozšířenější verze vynesli švédští dobyvatelé za třicetileté války. Poblíž hostince U Černé růže v ulici Na Příkopě však Švédům obraz údajně vypadl z vozu, načež se dostal do majetku tamního číšníka (zatímco podle jiného podání onen číšník obraz od Švédů koupil) a ten jej zase prodal tajemníkovi Ferdinanda Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka. Jak ale legenda zmiňuje, Slavatův sekretář se z obrazu Nejsvětějšího Salvátora netěšil příliš dlouho. Při návštěvě svého přítele Jana Pfeifera v Chrudimi totiž onemocněl a zakrátko zemřel. Ještě před svou smrtí však prý ono dílo odkázal svému příteli a chrudimský měšťan Jan Pfeifer pak cenný obraz ukrýval ve svém domě.

Salvátorský zázrak
Chrudim se ve 40. letech 17. století stala nejednou obětí švédských vojsk, přičemž klíčové se pro salvátorskou legendu staly události z roku 1648. Podle tradování se tehdy někteří protestantští vojáci ubytovali v Pfeiferově domě, kde kromě jiného hráli také hazardní hry. Obraz Nejsvětějšího Salvátora jim prý tenkrát posloužil jako podložka pro hru v kostky (podle jiné verze se stal obraz přímo předmětem sázky). Ani jednomu z hráčů se však prý dlouho nedařilo, všichni totiž pokaždé hodili stejně. Hra je tak po nějakém čase přestala bavit a svůj vztek si vybili na obraze, který pořezali. Vtom však podobizna Krista na zasažených místech (čelo u pravého oka a nos) začala údajně krvácet. Že vojáci obraz tehdy zcela nezlikvidovali, na tom má podle legendy zásluhu služebná Dorota Skákalíková. Právě ta prý totiž obraz Nejsvětějšího Salvátora ihned schovala a Janu Pfeiferovi později onu podivnou událost vylíčila. Traduje se, že měšťan poté sice dal obraz vyspravit, nicméně krev se na někdejších šrámech neustále objevovala.

Zaujal vás tento článek? Celé jeho znění a spoustu dalších turistických zajímavostí a tipů na výlety najdete v právě prodávaném časopisu Turista 4/2023! Poznávejte krásy Česka společně s námi!