O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Předplatné časopisu Turista na rok 2021

Na základě informací uveřejněných v Turistovi 8–9/2020, str. 6–7, si koncem září časopis Turista na rok 2021 předplatilo již překvapivě dost zájemců, kteří nejsou členy KČT. Ozvali se také zájemci z řad KČT, kteří žádali o upřesnění informací o předplatném, jež dostávají po linii klubu. Časopis Turista bude v roce 2021 vycházet v rozsahu 84 stran vč. obálky. Počet stran bude tedy oproti úvodním číslům roku 2020 rozšířen o čtyři strany. Turista bude v roce 2021 vycházet v podobě, kterou znáte. Zachována bude koncepce časopisu, obsahová náplň i formát.

Cena časopisu Turista v roce 2021
Cena jednotlivých čísel časopisu Turista v roce 2021 bude činit 60 Kč, celoroční předplatné časopisu pak 575 Kč.

Cena časopisu Turista pro členy KČT
Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy KČT na rok 2021 je po dohodě s vedením KČT stanoveno na 400 Kč. Toto zvýhodněné předplatné platí pro všechny členy KČT při objednání a úhradě do 15. ledna 2021. Rozhodující je datum úhrady předplatného na účet společnosti Lidé&Hory, s. r. o. Objednatelem časopisu za zvýhodněné předplatné může být jednotlivý člen KČT s platnou průkazkou a zaplaceným členstvím na rok 2021, stejně jako odbor KČT, výjimečně oblast KČT, příp. Ústřední sekretariát KČT. Objednatel zodpovídá za to, že zvýhodněné předplatné bude poskytnuto pouze členům s platným členstvím. Po dohodě s vedením KČT platí, že členové KČT (jednotlivci, odbory, oblasti či Ústřední sekretariát KČT) mohou z důvodů dodržení termínu (dne 15. ledna 2021) uhradit předplatné časopisu Turista na účet Lidé&Hory, s. r. o., vedený u Fio banky (č. ú.: 2500449698/2010), ještě před odborovými nebo oblastními konferencemi KČT. Členové KČT v tomto případě platí klubové příspěvky ve výši základního členství, přičemž platba členských příspěvků je oddělena od platby za předplatné časopisu Turista. Pro objednávky doporučujeme využívat jednoduchý on-line předplatitelský systém „Předplatné časopisů Turista a lidé&HORY“, který je k dispozici na webových stránkách www.casopisturista.cz/predplatne. Předplatné, tj. objednávky a úhradu předplatného, je možno zaslat kdykoliv i po 15. lednu 2021. Při objednání celoročního předplatného po 15. lednu 2021 bude cena zvýhodněného předplatného pro členy KČT činit 435 Kč. Do vyčerpání zásob je možné objednávat také čísla časopisu, která vyšla již dříve. Při objednávání jednotlivých čísel platí pro členy KČT cena 60 Kč.

Servis a komunikace
V případě jakýchkoliv dotazů, případných reklamací, problémů či nejasností při objednávání kontaktujte Romana Mejšnera – tel.: +420 257 315 459 (MAPIS), e-mail: turista@lideahory.cz.

Ladislav Jirásko