O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Předplatné časopisu Turista na rok 2021 pro členy KČT

Vážení členové Klubu českých turistů,

informace o zvýhodněném předplatném byly zveřejněny v časopisu Turista 8–9/2020, str. 6–7, a zopakovány byly v Turistovi 11/2020, str. 6. Protože poslední tři týdny roste počet vašich dotazů týkajících se zvýhodněného předplatného klubového časopisu Turista, připomínáme informace o předplatném na rok 2021 znovu, a to s následujícím upřesněním:

S Vedením KČT bylo v květnu a červnu domluveno a Vedením KČT odsouhlaseno, že zvýhodněné celoroční předplatné časopisu Turista na rok 2021 bude pro členy KČT činit 400 Kč. Tato zvýhodněná cena platí pro všechny členy KČT při objednání a úhradě předplatného časopisu do 15. ledna 2021. Rozhodující pro přiznání zvýhodněného předplatného je datum úhrady předplatného na účet Lidé&Hory, s. r. o. Účet pro předplatné je veden u banky Fio banka, a. s., číslo tohoto účtu je 2500449698/2010. Nárok na zvýhodněné předplatné má každý člen KČT s platnou průkazkou. Předplatné časopisu Turista na rok 2021 mohou objednávat jednotlivci, odbory KČT, výjimečně oblasti KČT nebo Ústřední sekretariát KČT. V případě úhrady celoročního předplatného časopisu Turista po 15. lednu 2021 je cena celoročního předplatného 435 Kč. Celoroční předplatné na rok 2021 platí pro období od 1. ledna do 31. prosince 2021. Bonus pro každého, kdo si zaplatí celoroční předplatné, je sleva 12 % při nákupu jakékoliv mapy, knihy, průvodce, obrazové publikace atd. v prodejně MAPIS (ul. Štefánikova 63, Praha 5). Tento bonus je možné uplatnit při osobní návštěvě, telefonicky nebo e-mailem.

Na základě dotazů z několika odborů dále doplňuji jeden moment, který byl rovněž součástí výše zmíněných květnových a červnových domluv. Všichni víme, že výroční členské schůze mnoha odborů nebo oblastí probíhají až v únoru nebo březnu. Termín úhrady zvýhodněného celoročního předplatného do 15. ledna 2021 znamená, že u mnoha odborů musí objednání i úhrada proběhnout před výročními členskými schůzemi, tedy před vybíráním členských příspěvků KČT na rok 2021. Ze zmíněných informací a uvedených domluv rovněž nutně vyplývá, že všichni členové KČT, kteří provedou úhradu předplatného před výročními členskými schůzemi odborů nebo oblastí, tj. odděleně od platby členských příspěvků, platí členské příspěvky KČT pouze ve výši základního členství.

Objednání celoročního předplatného můžete provádět jako dosud, to znamená zasláním vyplněného formuláře Hromadná objednávka (tabulka v Excelu) e-mailem na adresu turista@lideahory.cz. Pro usnadnění procesu objednání celoročního předplatného jsme již před dvěma roky zprovoznili a zpřístupnili jednoduchý on-line systém, který je denně v provozu 24 hodin a který je dobře dostupný na webových stránkách časopisu Turista www.casopisturista.cz (prolink najdete na https://predplatne.lideahory.cz/predplatne/). Tento systém je velmi jednoduchý a vyžaduje jen vyplnění několika základních informací o objednateli (jméno a příjmení, název a číslo odboru KČT a adresu předplatitele nebo odběratele, na kterou se bude časopis posílat). Systém vystaví objednávku a po jejím potvrzení vystaví i fakturu s údaji o úhradě. Pomocí tohoto systému je možné a vhodné objednávání předplatného jak pro předplatitele – jednotlivce, tak také hromadné objednávání předplatného pro všechny členy odboru nebo členy oblasti.

Věřím, že toto vysvětlení srozumitelně doplňuje informace, které jste dostali po linii vedoucích svých oblastí a odborů.

Současně mi dovolte, abych využil této příležitosti k následující výzvě: Zhotovitel a vydavatel časopisu Turista hledá pro budoucí spolupráci aktivní fotografy. Rádi bychom rozšířili tým našich spolupracovníků o ty z vás, kteří se věnují fotografii naší krajiny nebo našich hor a také aktivnímu pohybu v přírodě. Vybrané a v časopise Turista zveřejňované fotografie jsou honorovány. Nabídky zasílejte na adresu turista@lideahory.cz.

Budeme se těšit na spolupráci i komunikaci

Ladislav Jirásko, zhotovitel/vydavatel časopisu Turista