Aktuálně
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
Aktuálně
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Studánka u Dobrušky

Děj zdejší zakladatelské legendy se odehrává na přelomu 17. a 18. století. Traduje se, že tehdy v blízké Dobrušce náhle oslepl sládek Josef Tmej, přezdívaný Karafiát. Protože lékaři mu údajně nedokázali pomoci, obrátil se Josef s prosbou o uzdravení k Panně Marii. Jak pověst uvádí, Matka Boží se nad ním slitovala a ve snu mu ukázala skrytou studánku v Hradišťském lese, jejíž vodou si měl omýt oči. Hned následující den chtěl Tmej pramen navštívit, manželka však byla k jeho nočnímu vidění velmi skeptická a cestu mu rozmluvila. Když se ovšem tentýž sen opakoval již potřetí, sládek trval na svém, vydal se i s nedůvěřivou ženou za místním hajným. S jeho pomocí pak studánku, kterou vídával ve snu, objevili. Slepec údajně již po prvním omytí viděl lépe, zcela však neprohlédl, proto se ubytoval u hajného a dále pokračoval v kúře. Zrak se mu podle legendy plně navrátil až třetího dne. Z vděčnosti posléze nechal nad studánkou zbudovat jednoduchou stavbu s obrázkem Panny Marie.

Kaple Narození Panny Marie

O vzniku a zániku lázní

Zpráva o údajně léčivých účincích pramene v Hradišťském lese se velmi rychle roznesla. Místo začali navštěvovat poutníci, záhy přibývalo také tradovanýchuzdravení. Stoupající věhlas i počet návštěvníků si nakonec vyžádaly stavbu nové, kamenné kaple. Byla zbudována nedaleko pramene v barokním stylu v roce 1755. Na místě, kde se donedávna rozkládaly hluboké lesy, vyrostly v 18. století lázeňské budovy a několik dalších domů. Zájem o tyto lázně však v průběhu druhé poloviny 19. století postupně upadal a dnes již zdejší lázeňský provoz nepřipomíná
takřka nic.

Jak místo vypadá dnes

Kaple Narození Panny Marie je šestiboká barokní stavba se sakristií přistavěnou v 19. století. Prostřednictvím aliančního erbu nad vchodem do kaple jsou připomenuti stavebníci této svatyně a někdejší majitelé opočenského panství Rudolf Josef Colloredo-Wallsee (nalevo) a jeho manželka Marie Isabela ze Starhemberku (napravo). Interiéru kaple v současnosti dominuje socha modlící se Panny Marie, za zmínku stojí také dva (pravděpodobně votivní) obrazy Panny Marie Uzdravení nemocných. Pod barokní svatyní by vaší pozornosti neměla uniknout
jednoduchá zděná kaplička se sochou Panny Marie Lurdské, která se nachází nad údajně léčivým pramenem.

Detail sochy sv. Jana Nepomuckého jako poutníka

Co dále nepřehlédnout

Křížová cesta, vedoucí od Studánky směrem ke vsi Chábory, vznikla v roce 1904. Kromě tradičních 14 zastavení na této cestě spatříte také kapli Božího hrobu z roku 1905 a sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1760. Toto pískovcové dílo je zvláště působivé, neboť zde umělec (snad z dílny slavné sochařské rodiny Pacáků) zachytil světce v méně obvyklé podobě, a sice jako poutníka do Staré Boleslavi. Toto ztvárnění vychází z barokní legendy, podle které se sv. Jan Nepomucký v předtuše blízké smrti vydal na pouť k Palladiu země české. Že je socha tohoto
námětu právě zde, pochopitelně není náhoda. Rovněž Studánka u Dobrušky je mariánským poutním místem, ačkoli v porovnání se Starou Boleslaví daleko skromnějším, intimnějším a pro někoho díky tomu třeba i sympatičtějším.

Text a foto: Michal Bařinka

Mohlo by vás zajímat

Na cestě po...
Krušné hory, jejichž silueta je z dálky viditelná, nabízejí vyžití všem fanouškům zimních i letních sportů, turistům, rodinám s dětmi, milovníkům přírody a historie a také těm,...
Na cestě po...
Chlum Svaté Maří na Sokolovsku představuje jedno z nejstarších českých mariánských poutních míst. V časech baroka se navíc jednalo o jedno z nejnavštěvovanějších mariánských...
Na cestě po...
Záblatský rybník na Třeboňsku je šestým největším rybníkem v celé České republice. Hráz, po které vede silnice do Lomnice nad Lužnicí, je dlouhá 1400 metrů a je na ní řada...