O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Ukončení veřejné sbírky pro chatu Češka koča

K 1. březnu 2019 vyhlásil Český odbor Slovinského planinského družstva 2017 (ČO SPD 2017) se sídlem v Praze 5 ve spolupráci s časopisy Turista a lidé&HORY, společností ALPY, spol. s r. o., a alpským klubem ALPENVEREIN.CZ veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na pomoc chatě Češka koča. Sbírka probíhala na území České republiky dle $4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a to na základě osvědčení uděleného Magistrátem hlavního města Prahy.

Sbírka byla součástí projektu česko-slovinské vzájemnosti pro rok 2019 a 2020, který v roce 2018 vyhlásily společnosti ALPY, spol. s r. o., a Lidé&Hory, s. r. o., ČO SPD 2017 a alpský klub ALPENVEREIN.CZ ve spolupráci s Velvyslanectvím Slovinské republiky v ČR, obcí Jezersko a Planinským družstvem Jezersko. Impulzem ke sbírce bylo výročí 120 let existence chaty, kterou postavili v roce 1900 naši pradědové a zakladatelé ČO SPD v Praze pod vedením prof. Karla Chodounského. Původně měla sbírka probíhat od 1. března 2019 do 31. prosince 2020. Čínský virus, pandemie a nemožnost cestování (včetně výjezdů do Slovinska) od začátku srpna 2020 však byly důvodem, proč byla sbírka nakonec prodloužena až do 31. srpna 2021.

Sbírky se zúčastnilo celkem 99 subjektů – soukromé osoby a některé kluby a spolky. K 31. srpnu 2021 se na transparentním a veřejně přístupném účtu vedeném u Fio banky, a. s., sešlo celkem 380 134,78 Kč. Největšími přispěvateli mezi soukromými osobami byli Vlastislav Mokrosz (100 000 Kč), Ladislav Jirásko (99 000 Kč), Martin Šnajdar, Petr Kříž a Martin Foit (všichni 10 000 Kč) a Michal Klimeš (6 000 Kč). Největšími přispěvateli mezi kluby a spolky byly ČO SPD 2017 (21 000 Kč), Rotary klub Praha City (20 000 Kč), KČT Sopotnice (5 000 Kč) a KČT Halenkov (3 000 Kč). Nejčastější výše příspěvku činila 1 000 Kč, touto částkou přispělo 33 příznivců a podporovatelů chaty Češka koča.

Sbírkou získané prostředky byly převedeny na EURO-účet vlastníka chaty. Na účet PD Jezersko tak byla připsána částka 14 567,50 €. Výsledky sbírky, která se stala součástí velice širokého projektu, jsou velmi příznivé, nejen pokud se týká výše získaných finančních prostředků. Jedním z úspěšných částí projektu byla a je také akce „Pomoc na chatě Češka koča“, jejímž prostřednictvím pomáhají na chatě zájemci z Česka posledních pět let formou týdenního pracovního pobytu. Jejich pobyt na chatě vč. polopenze je přitom zdarma.

Výsledek sbírky komentuje Drejc Karničar, starosta obce Jezersko, takto: „Děkuji organizátorům za výjimečnou částku, kterou milovníci chaty Češka koča z České republiky přispěli na její obnovu. Přejeme všem dobrým lidem, kteří se na sbírce podíleli, hodně životní pohody. Tímto počinem je vlastník chaty, Planinské družstvo Jezersko, povzbuzen k jejímu zkrášlení a obohacení. Chata, kterou postavili vaši předchůdci z Prahy, je již více než 120 let pojítkem mezi oběma našimi národy. Rádi vás u nás kdykoliv uvítáme.

Organizátoři sbírky děkují všem, kterí se sbírky zúčastnili a přispěli tak na obnovu chaty.

Ladislav Jirásko


(foto: Jan Holomek)