O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Veřejná sbírka pro chatu Češka koča prodloužena!

V březnu 2019 vyhlásil Český odbor Slovinského planinského družstva 2017 se sídlem v Praze 5 veřejnou sbírku za účelem získání peněžních prostředků na pomoc chatě Češka koča. Sbírka je vyhlášena na území ČR dle $4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a to na základě osvědčení uděleného Magistrátem hlavního města Prahy. Nositelem sbírky je Český odbor Slovinského planinského družstva 2017 ve spolupráci s časopisy Turista a lidé&HORY, společností ALPY, spol. s r. o., a klubem ALPENVEREIN.CZ. Původně byla sbírka vyhlášena a domluvena v termínu od 1. března 2019 do 31. prosince 2020.

Vzhledem k současné téměř rok trvající virové situaci a omezeným možnostem komunikace a cestování bylo osvědčení pro pořádání sbírky prodlouženo do 31. května 2021. Finanční prostředky je možné i nadále zasílat na transparentní bankovní účet č. 2201524344/2010, vedený u Fio banky, a. s. Veřejná sbírka pro chatu Češka koča je součástí projektu česko-slovinské vzájemnosti a postupného obnovování a rozšiřování spolupráce mezi českými a slovinskými turisty a alpinisty, který vyhlásili všichni partneři projektu v roce 2014. Prodloužení tohoto projektu bylo potvrzeno jeho nositeli na Mezinárodním festivalu alpinismu Praha 2018 v sobotu 24. listopadu 2018 ve velkém sále Národního domu na Vinohradech. Kromě prodloužení termínu platnosti veřejné sbírky bude v roce 2021 součástí projektu česko-slovinské vzájemnosti: pomoc na chatě Češka koča během letní sezony 2021 v období od 28. června do 5. září, premiéra filmu Češka koča a česko-slovinská vzájemnost a široká spolupráce slovinských partnerů na Mezinárodním festivalu alpinismu Praha 2021 ve dnech 26.–28. listopadu. Podrobné informace o všech domluvených projektech budou postupně zveřejňovány na portálech www.casopisturista.cz, www.alpenverein.cz, www.lideahory.cz a www.alpy.cz.

K účasti na jednotlivých částech projektu zveme srdečně všechny příznivce a milovníky hor i horské přírody.


(foto: Ladislav Novák)