Aktuálně
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
Aktuálně
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Ze života KČT

Čtyři výročí v Heřmanově Městci

Ve dnech 24. až 27. srpna 2023 byla v Autokempinku Konopáč u Heřmanova Městce vzpomenuta čtyři významná výročí, která spojují
přátele cestování: 135 let od založení KČT, 95. výročí otevření stezky K. J. Zákouckého, 50 let od zahájení činnosti Autokempinku Konopáč a 30 let trvání Federace campingu a caravaningu České republiky (FCC ČR). Pořadatelem akce byla FCC ČR. Hlavním dnem byla sobota 26. 8., kdy v dopoledních hodinách probíhal v areálu kempu řemeslný Fler Market. Od 13 hodin dala FCC ČR k dispozici doprovodný autobus, který však byl využit až na závěr, neboť valnou část trasy absolvovali účastníci pěšky, včetně dvou malých dětí ve věku 4 roky a 7 let.
(Jiří Chvála, MT, člen Rady Síně slávy české turistiky)

Uvedení Augusta Sedláčkado Síně slávy české turistiky

V pondělí 28. srpna 2023 se v Písku sešli turisté i historici, aby připomněli 180. výročí narození slavného českého historika Augusta Sedláčka (1823–1926). Pan Sedláček byl středoškolským profesorem dějepisu. Během svého života osobně propátral stovky hradů, zámků a tvrzí vČechách, své pečlivé poznámky zapsal na více než 400 tisíc lístků (dnes jsou v Historickém ústavu Akademie věd ČR) a postupně zpracoval a vydal 15 svazků monumentálního díla Hrady, zámky a tvrze Království českého. Kromě toho byl také významným členem odboru KČT a KČST v Písku, který na jeho počest vybudoval v roce 1928 Sedláčkovu stezku, vedoucí podél řeky Otavy z Písku na Zvíkov. Vzpomínku uspořádalo Prácheňské muzeum, kde August Sedláček v letech 1902 až 1926 dělal ředitele, a kromě turistů se jej zúčastnili zástupci Klubu Augusta Sedláčka z Plzně a zástupce obce Mladé Vožice, kde se August Sedláček narodil. Vzpomínka byla zahájena položením květin na hrob Augusta Sedláčka na bývalém hřbitově Nejsvětější Trojice v Písku a pokračovala v Rytířském sále Píseckého hradu, dnes Prácheňského muzea. Ředitelka Hvězdárny a planetária v Písku oznámila pojmenování planetky 90821 Augustsedláček a poté byl pan Sedláček uveden do Síně slávy české turistiky.
(Mojmír Nováček, předseda Rady historie ÚV KČT)

Čeští tomíci KČT na letním srazu mládeže Rakouského turistického klubu (ÖTK)

Jako každoročně, i letos se skupina našich tomíků v rámci dlouhodobé spolupráce s mládeží Rakouského turistického klubu zúčastnila jejich letního srazu, který se konal u jezera Turnersee v Korutanech. Sobotní večer byl zahájen poděkováním a předáním pamětního talíře k výročí 135 let spolupráce ÖTK a KČT a představením zúčastněných sekcí ÖTK a TOM Skorci z KČT Vsetín. Jako vloni, i letos se srazu zúčastnila členka KČT, pravnučka významného předsedy KČT Dr. Jiřího Gutha–Jarkovského. Připomněli jsme si též společnou historii, kdy do r. 1913 byl KČT 10 let kolektivním členem ÖTK. Již před akcí jsme dostali tipy na výlety, ať už výstupy na hory, návštěvy soutěsek a vodopádů, nebo muzea i města. Přestože jsme pobyt u jezera, které jsme každý den využívali ke koupání, ukončili o dva dny dříve, tak na úžasné prostředí Korutan
budeme dlouho vzpomínat.
(Gabriela Hučíková, vedoucí TOM Skorci Vsetín, Jiří Homolka, předseda KČT)

Turistické odznaky jako první část sbírky Muzea turistik v Bechyni

Klub českých turistů provozuje od roku 2006 Muzeum turistiky, které je umístěno v bývalé synagoze v Bechyni v ul. Široké. Součástí muzea je také infocentrum Stezky podél Lužnice, naší první certifikované trasy podle evropských požadavků. V muzeu se nyní také shromažďují mnohé turistické materiály z pozůstalostí, aby doplnily archiv české turistiky. Nejviditelnější složkou turistických materiálů jsou turistické odznaky ze všech období české turistiky. Máme již stovky odznaků turistických akcí, oblastních a tematických, výkonnostních, odznaků a medailí IVV a IML, ale naše sbírky nejsou stále kompletní. V současnosti odznaky katalogizujeme a připravujeme je k zápisu sbírky u ministerstva kultury.

K turistické veřejnosti máme dvě prosby:
1. Nevyhazujte turistické materiály,
ale věnujte je archivu KČT,
ať se jedná o písemné materiály,
zápisy z jednání, pozvánky
na akce, deníky (vandrbuchy),
fotografie z turistických akcí
nebo také o turistické vybavení,
obutí a oblečení.
2. Věnujte prosím do našich
sbírek turistické odznaky,
medaile, placky, atd. na obohacení
a doplnění sbírek KČT.
S nabídkami na předání historických
i současných materiálů se
prosím obracejte na kct@kct.cz.

(Mojmír Nováček, předseda Rady historie ÚV KČT)Český cestovatel Ing. Miroslav Šnejdar s částí své sbírky odznaků