O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Inzerce

Časopis Turista je 84stránkový celobarevný magazín Klubu českých turistů, který vychází 10x ročně. Jedná se o jeden z nejstarších dosud vycházejících časopisů v Česku, jeho první číslo vyšlo již dne 4. února 1889.

Ceník jednorázové inzerce na rok 2021

Pro partnery nebo zájemce o opakovanou inzerci nabízíme:
zvýhodněné smluvní ceny;
bonusy v podobě testů, příloh a speciálních prezentací.

Vklady pro představení programů nebo produktů:
cena za vklad je 2,95 Kč/1 ks.

Vklad musí být do formátu 170 x 242 mm a do váhy 250 gr.

Kontakt a objednávky inzerce:
redakceturista@lideahory.cz