O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Předplatné a objednávky

      

Cena a předplatné
Celoroční předplatné časopisu Turista na rok 2022 činí 640 Kč, cena jednotlivého čísla časopisu je 66 Kč. Zvýhodněné celoroční předplatné (10 čísel) pro členy KČT je 440 Kč (při objednání a úhradě do 15. ledna 2022), zvýhodněné předplatné po 15. lednu 2022 činí 480 Kč. 

Objednávky časopisu
Objednávky a předplatné pro ČR zajistíte na adrese redakce, prostřednictvím objednávkového on-line systému nebo na e-mailu turista@lideahory.cz.
Předplatné pro SR zajišťuje Magnet Press, Slovakia s. r. o., Šustekova 8, P. O. BOX 169, SK 830 00 Bratislava, tel.: +421 267 210 931-33, e-mail: referent@press.sk, web: www.press.sk/sport-auto-moto/turista.

 

Nejsnazší a nejjednodušší způsob zajištění celoročního předplatného nebo objednání jakéhokoli množství jednotlivých čísel časopisu Turista je pomocí on-line systému „Předplatné časopisů Turista a lidé&HORY“. Tento systém běží nonstop na webové adrese:

https://predplatne.lideahory.cz/predplatne/.

      

Časopis v roce 2021 vychází...

Turista 1–2/2021 v pátek 22. ledna 2021

Turista 3/2021

v pátek 26. února 2021

Turista 4/2021 v pátek 26. března 2021
Turista 5/2021 v pátek 30. dubna 2021
Turista 6/2021 v pátek 28. května 2021
Turista 7/2021 v pátek 25. června 2021
Turista 8–9/2021 v pátek 20. srpna 2021
Turista 10/2021 v pátek 24. září 2021
Turista 11/2021 v pátek 29. října 2021
Turista 12/2021 v pátek 26. listopadu 2021

Časopis je také ve volném prodeji. Najdete jej v trafikách, novinových stáncích, v síti prodejen Geko (zejména na vlakových a autobusových nádraží) atd.


Dárkový poukaz k celoročnímu přeplatnému
Dárkový poukaz k celoročnímu předplatnému časopisu Turista na rok 2021 se stal vkladem časopisu Turista 12/2020. V případě zájmu vám jej můžeme poslat v elektronické podobě.

Smluvní vztah mezi zhotovitelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Distribuci časopisu zajišťuje První novinová společnost a. s. (PNS). Na MK ČR je časopis Turista registrován pod číslem E7264. ISSN: 0139-5467.