O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Předplatné a objednávky

      

Cena a předplatné
Celoroční předplatné časopisu Turista na rok 2021 činí 575 Kč, cena jednotlivého čísla časopisu je 60 Kč. Zvýhodněné celoroční předplatné (10 čísel) pro členy KČT a ALPENVEREIN.CZ je 400 Kč (při objednání a úhradě do 15. ledna 2021), zvýhodněné předplatné po 15. lednu 2021 činí 435 Kč. 

Objednávky časopisu
Objednávky a předplatné pro ČR zajistíte na adrese redakce, prostřednictvím objednávkového on-line systému nebo na e-mailu turista@lideahory.cz.
Předplatné pro SR zajišťuje Magnet Press, Slovakia s. r. o., Šustekova 8, P. O. BOX 169, SK 830 00 Bratislava, tel.: +421 267 210 931-33, e-mail: referent@press.sk, web: www.press.sk/sport-auto-moto/turista.

 

Nejsnazší a nejjednodušší způsob zajištění celoročního předplatného nebo objednání jakéhokoli množství jednotlivých čísel časopisu Turista je pomocí on-line systému „Předplatné časopisů Turista a lidé&HORY“. Tento systém běží nonstop na webové adrese:

https://predplatne.lideahory.cz/predplatne/.

      

Časopis v roce 2021 vychází...

Turista 1–2/2021 v pátek 22. ledna 2021

Turista 3/2021

v pátek 26. února 2021

Turista 4/2021 v pátek 26. března 2021
Turista 5/2021 v pátek 30. dubna 2021
Turista 6/2021 v pátek 28. května 2021
Turista 7/2021 v pátek 25. června 2021
Turista 8–9/2021 v pátek 20. srpna 2021
Turista 10/2021 v pátek 24. září 2021
Turista 11/2021 v pátek 29. října 2021
Turista 12/2021 v pátek 26. listopadu 2021

Časopis je také ve volném prodeji. Najdete jej v trafikách, novinových stáncích, v síti prodejen Geko (zejména na vlakových a autobusových nádraží) atd.


Dárkový poukaz k celoročnímu přeplatnému
Dárkový poukaz k celoročnímu předplatnému časopisu Turista na rok 2021 se stal vkladem časopisu Turista 12/2020. V případě zájmu vám jej můžeme poslat v elektronické podobě.

Smluvní vztah mezi zhotovitelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Distribuci časopisu zajišťuje První novinová společnost a. s. (PNS). Na MK ČR je časopis Turista registrován pod číslem E7264. ISSN: 0139-5467.