O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Předplatné a objednávky

      

Cena a předplatné
Celoroční předplatné časopisu Turista na rok 2023 činí 650 Kč, cena jednotlivého čísla časopisu je 70 Kč. Zvýhodněné celoroční předplatné (10 čísel) pro členy KČT je 540 Kč (při objednání a úhradě do 15. ledna 2023), zvýhodněné předplatné po 15. lednu 2023 činí 620 Kč. 

Objednávky časopisu
Objednávky a předplatné pro ČR zajistíte na adrese redakce, prostřednictvím objednávkového on-line systému nebo na e-mailu turista@lideahory.cz.
Předplatné pro SR zajišťuje Magnet Press, Slovakia s. r. o., Šustekova 8, P. O. BOX 169, SK 830 00 Bratislava, tel.: +421 267 210 931-33, e-mail: referent@press.sk, web: www.press.sk/sport-auto-moto/turista.

 

Nejsnazší a nejjednodušší způsob zajištění celoročního předplatného nebo objednání jakéhokoli množství jednotlivých čísel časopisu Turista je pomocí on-line systému „Předplatné časopisů Turista a lidé&HORY“. Tento systém běží nonstop na webové adrese:

https://predplatne.lideahory.cz/predplatne/.

      

Časopis v roce 2023 vychází...

Turista 1–2/2023 v pátek 27. ledna 2023

Turista 3/2023

v pondělí 27. února 2023

Turista 4/2023 v pátek 24. března 2023
Turista 5/2023 v pátek 28. dubna 2023
Turista 6/2023 v pátek 26. května 2023
Turista 7/2023 v pátek 23. června 2023
Turista 8–9/2023 v pátek 18. srpna 2023
Turista 10/2023 v pátek 29. září 2023
Turista 11/2023 v pondělí 30. října 2023
Turista 12/2023 v pátek 24. listopadu 2023

Časopis je také ve volném prodeji. Najdete jej v trafikách, novinových stáncích, v síti prodejen Geko (zejména na vlakových a autobusových nádraží) atd.

Smluvní vztah mezi zhotovitelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Distribuci časopisu zajišťuje První novinová společnost a. s. (PNS). Na MK ČR je časopis Turista registrován pod číslem E7264. ISSN: 0139-5467.