O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Předplatné a objednávky

      

Cena a předplatné
Celoroční předplatné časopisu Turista pro rok 2020 je 550 Kč, cena jednotlivého čísla časopisu je 57 Kč. Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy KČT s rozšířeným či TOP členstvím a členy ALPENVEREIN.CZ je 400 Kč; toto zvýhodněné celoroční předplatné se nevztahuje na členy se základním typem členství KČT. Podmínky zvýhodněného předplatného pro členy KČT upravuje platná směrnice KČT „Členské příspěvky a členství v KČT“.

Objednávky časopisu
Objednávky a předplatné pro ČR zajistíte na adrese redakce, prostřednictvím objednávkového on-line systému nebo na e-mailu turista@lideahory.cz.
Předplatné pro SR zajišťuje Magnet Press, Slovakia s. r. o., Šustekova 8, P. O. BOX 169, SK 830 00 Bratislava, tel.: +421 267 210 931-33, e-mail: referent@press.sk, web: www.press.sk/sport-auto-moto/turista.

 

Nejsnazší a nejjednodušší způsob zajištění celoročního předplatného nebo objednání jakéhokoli množství jednotlivých čísel časopisu Turista je pomocí on-line systému „Předplatné časopisů Turista a lidé&HORY“. Tento systém běží nonstop na webové adrese:

https://predplatne.lideahory.cz/predplatne/.

         

Dárkový poukaz k celoročnímu přeplatnému
Dárkový poukaz k celoročnímu předplatnému časopisu Turista na rok 2020 byl jako vklad vložen do časopisu Turista 12/2019. V případě zájmu vám jej můžeme poslat v elektronické podobě.

Smluvní vztah mezi zhotovitelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Distribuci časopisu zajišťuje První novinová společnost a. s. (PNS). Na MK ČR je časopis Turista registrován pod číslem E7264. ISSN: 0139-5467.