Aktuálně
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
Aktuálně
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Redakce a kontakty


 

Majitel a vydavatel:
Klub českých turistů,
Revoluční 1056/8,

110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 00505609

DIČ: CZ00505609
mobil: +420 602 606 975

Adresa redakce:
Klub českých turistů,
Revoluční 1056/8,

110 00 Praha 1 – Nové Město

Zodpovědný redaktor:
PhDr. Marcela Titzlová, šéfredaktorka časopisu Turista
mobil: +420 602 606 975
e-mail: titzlova@kct.cz


Inzerce:
Petr Čožík
mobil: +420 730 151 488

e-mail: cozik@kct.cz

Předplatné, komunikace s odběrateli časopisu:
SEND Předplatné, spol. s.r.o.
web: www.send.cz/turista
tel.: 
 +420 225 985 225
mobil: +420 777 333 370
e-mail: turista@send.cz

 

Redakční rada časopisu:
RNDr. Jiří Homolka, předseda KČT
Ing. Ladislav Macka, místopředseda KČT
Zdeněk Cabalka, místopředseda KČT
Mgr. Michaela Novotná, generální sekretář KČT

Redakční rada rubriky Ze života KČT:
Zdeněk Cabalka
Ing. Mojmír Nováček
Miloslav Holenda
Ing. Ivan Press
Ing. Bc. Míla Bradová

Tým pravidelných dopisovatelů: (řazeno abecedně)
Mgr. et Mgr. Michal Bařinka
Mgr. Petr David

Zdeněk Duffek
Ing. Jan Havelka
Mgr. Marie Holečková
Martin Janoška
Ing. Pavel Juřík

Roman Mejšner
Ing. Rostislav Novák
Jan Pásler

Ing. Vladimír Pohorecký
Mgr. Michal Procházka

Mgr. Václav Průcha
Mgr. Mirka Strakatá
doc. RNDr. Jan Vítek
Ing. Miloslav Vítek
Martin Waldhauser
Ladislav Zoubek

Grafické zpracování:
Petr Sofroňk

Editor webových a facebookových stránek:
Kateřina Trnková
mobil: +420 736 754 101
e-mail: trnkova@kct.cz

Časopis Turista je na MK ČR registrován pod číslem E7264. ISSN: 0139-5467.