O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Redakce a kontakty


Setkání týmu dopisovatelů časopisu Turista v listopadu 2018 (foto: Oldřich Pavlík)

Šéfredaktor, editor webu:
Mgr. et Mgr. Michal Bařinka,
michal.barinka@lideahory.cz

Redakční rada časopisu:
Mgr. et Mgr. Michal Bařinka, šéfredaktor
Ing. Ladislav Jirásko, zhotovitel časopisu
Mgr. Vratislav Chvátal, předseda KČT
JUDr. Petr Hrubec, generální sekretář KČT

Redakční rada Zpráv KČT:
Zdeněk Cabalka
Ing. Mojmír Nováček
Miloslav Holenda
Ing. Ivan Press
Ing. Bc. Míla Bradová

Tým pravidelných dopisovatelů: (řazeno abecedně)
Mgr. Petr David
Zdeněk Duffek
Ing. Jan Havelka
Mgr. Marie Holečková
Martin Janoška
Ing. Pavel Juřík

Roman Mejšner
Ing. Rostislav Novák
Jan Pásler

Ing. Oldřich Pavlík
Ing. Vladimír Pohorecký
Mgr. Michal Procházka

Mgr. Václav Průcha
Josef Sedláček
Mgr. Mirka Strakatá
doc. RNDr. Jan Vítek
Ing. Miloslav Vítek
Martin Waldhauser
Ladislav Zoubek


Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista na chatě KČT Na Čiháku v září 2020 (foto: Ondřej Jirásko)

Komunikace s odběrateli časopisu:
Roman Mejšner,
turista@lideahory.cz,
tel.: +420 257 315 459

Adresa redakce:
Lidé&Hory, s. r. o.,
Štefánikova 63,

150 00 Praha 5,
redakceturista@lideahory.cz

Grafické zpracování:
Petr Sofroňk

Jazyková korektura:
Mgr. et Mgr. Michal Bařinka

Majitel a vydavatel:
Klub českých turistů,
Revoluční 1056/8,

110 00 Praha 1 – Nové Město

Zhotovitel:
Lidé&Hory, s. r. o.,
Štefánikova 63,

150 00 Praha 5,
DIČ: CZ26706440,

tel.: +420 257 328 388,
mobil: +420 777 600 997

Časopis Turista je na MK ČR registrován pod číslem E7264. ISSN: 0139-5467.