O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Redakce a kontakty


Setkání týmu dopisovatelů časopisu Turista v listopadu 2018 (foto: Oldřich Pavlík)

Majitel a vydavatel:
Klub českých turistů,
Revoluční 1056/8,

110 00 Praha 1 – Nové Město

Zhotovitel:
Lidé&Hory, s. r. o.,
Štefánikova 63,

150 00 Praha 5,
DIČ: CZ26706440,

tel.: +420 257 328 388,
mobil: +420 777 600 997

Adresa redakce:
Lidé&Hory, s. r. o.,
Štefánikova 63,

150 00 Praha 5,
redakceturista@lideahory.cz

Zodpovědný redaktor:
Ing. Ladislav Jirásko,
ladislav.jirasko@alpy.cz

Jednatel, marketing a inzerce:
Ing. Ladislav Jirásko,
ladislav.jirasko@alpy.cz

Komunikace s odběrateli časopisu:
Roman Mejšner,
turista@lideahory.cz,
tel.: +420 257 315 459


Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista na chatě KČT Na Čiháku v září 2020 (foto: Ondřej Jirásko)

Redakční rada časopisu:
Ing. Ladislav Jirásko, zhotovitel časopisu
RNDr. Jiří Homolka, předseda KČT
Mgr. Michaela Novotná, generální sekretář KČT

Redakční rada rubriky Ze života KČT:
Zdeněk Cabalka
Ing. Mojmír Nováček
Miloslav Holenda
Ing. Ivan Press
Ing. Bc. Míla Bradová

Tým pravidelných dopisovatelů: (řazeno abecedně)
Mgr. et Mgr. Michal Bařinka
Mgr. Petr David

Zdeněk Duffek
Ing. Jan Havelka
Mgr. Marie Holečková
Martin Janoška
Ing. Pavel Juřík

Roman Mejšner
Ing. Rostislav Novák
Jan Pásler

Ing. Vladimír Pohorecký
Mgr. Michal Procházka

Mgr. Václav Průcha
Mgr. Mirka Strakatá
doc. RNDr. Jan Vítek
Ing. Miloslav Vítek
Martin Waldhauser
Ladislav Zoubek

Grafické zpracování:
Petr Sofroňk

Editor webových a facebookových stránek:
Mgr. et Mgr. Michal Bařinka

Časopis Turista je na MK ČR registrován pod číslem E7264. ISSN: 0139-5467.