O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Církevní řády

Církevní řády: Premonstráti

Až doposud jsme v našem seriálu věnovali pozornost mnišským řádům, jmenovitě benediktinům, cisterciákům a kartuziánům. V tomto a následujícím dílu se však budeme zaobírat tzv. řeholními kanovníky. Ti se – na rozdíl od uvedených mnišských řádů – řídili řeholí sv. Augustina a jejich členové měli kněžské svěcení. Jako první se vydáme po stopách premonstrátů.

Text a foto: Michal Bařinka

Církevní řády: Benediktini

Kláštery v Česku dnes namnoze představují turisticky velmi atraktivní místa. Nezřídka nás udivují svou monumentalitou a okázalostí. Tyto instituce navíc sehrály význačnou roli nejen v našich regionálních či národních dějinách. Jejich obyvatelé se věnovali činnosti vědecké, pedagogické, kulturní, charitativní a mnoha dalším. S řeholníky se v Česku můžeme samozřejmě setkat i dnes, nicméně jejich počet je mnohem skromnější, než tomu bylo v předešlých staletích.

Přihlásit se k odběru RSS - Církevní řády